Nowoczesne rozwiązania dla branży hotelarskiej! Poznaj nasz wyjątkowy produkt!

Projekt System Hotel 360° to najnowsze oprogramowanie wprowadzające ideę samoobsługi, łamiące barierę językową i mentalną. System ma budowę modułową, dzięki czemu hotel ma możliwość wdrożenia wybranych elementów w zależności od swoich potrzeb.

Moduł Hotel 360°Concierge Tablet

Za pomocą tabletu będącego na wyposażeniu pokoju hotelowego, gość może skorzystać z kompleksowej oferty hotelu jak i usług partnerów z nim współpracujących. Dzięki temu zwiększa się wykorzystanie usług własnych. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji tak, aby gość hotelowy mógł skorzystać z nich w trakcie swojego pobytu lub powrócić do nich w przyszłości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wielu wersjom językowym, złamana zostaje bariera komunikacyjna - nie istnieje potrzeba zamawiania usług poprzez kontakt z obsługą osobiście lub telefonicznie. Funkcjonalność pozwala także na monitorowanie pracy wykonywanej przez pracowników hotelu oraz rejestrowanie w czasie rzeczywistym efektów pracy. Ponadto umożliwia pracownikom hotelu bieżącą rejestrację wykonywanych działań oraz bezpośrednią komunikację między sobą.

 • multimedialna prezentacja usług hotelowych w wybranym języku, wzbogacona kolorowymi zdjęciami i materiałami video uatrakcyjnia i ułatwia zapoznanie się z ofertą hotelu. Goście hotelowi nie muszą korzystać z tradycyjnych informatorów i przewodników hotelowych 
 • wdrożenie usługi self-service w której to sam gość dokonuje zakupu usług hotelowych bez konieczności bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z obsługą hotelu 
 • obniżenie kosztów procesów związanych z udzielaniem informacji gościom dotyczących oferty hotelu, dostępnych usług hotelowych, reklamacji etc.  
 • podniesienie prestiżu hotelu poprzez zastosowanie innowacyjnego i unikalnego rozwiązania wygodnego dla gości hotelowych i obsługi 
 • przywiązanie klienta do wysokiej jakości proponowanych usług dzięki czemu odwiedziny gości hotelowych nie będą jednorazowe 
 • zniwelowanie kosztów potrzebnych na aktualizacje tradycyjnych informatorów papierowych oraz ulotek i broszur reklamowych 
 • zwiększenie przychodów hotelu  
 • zniwelowanie bariery językowej między gośćmi hotelu a obsługą (wielojęzyczność systemu) 
 • ułatwienie pracy personelu w obiekcie hotelowym dzięki wykorzystaniu narzędzi do rejestracji wykonywanych działań, kontroli pracy oraz komunikacji pomiędzy pracownikami hotelu

Concierge reservation

Umożliwia gościom hotelowym zarezerwowanie wybranej atrakcji (bilard, kręgle, korty tenisowe etc.) z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie w pokojach hotelowych lub dodatkowo z poziomu aplikacji zainstalowanej na tablecie bezpośrednio w miejscu występowania atrakcji. Z poziomu aplikacji możliwe jest także zamówienie napoju oraz przekąsek dostarczanych przez barmana w trakcie gry. Historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek. Administrator systemu (barman, kelner, recepcjonista bądź osoba obsługująca atrakcje) w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji. Z poziomu panelu zarządzającego możliwe jest konfigurowanie godzin dostępności wybranych atrakcji, a wybór ten ma wpływ na tabelę godzinową prezentowaną na tabletach w pokoju gości oraz w sali rozrywek. Obsługa ma możliwość złożenia szybkiej rezerwacji w imieniu gościa i przypisanie tej rezerwacji do rachunku gościa, bądź złożenie rezerwacji dla gości niezameldowanych w hotelu.

 • możliwość rezerwacji atrakcji na konkretny dzień i godzinę
 • aplikacja z poziomu tabletu w pokoju lub tablecie bezpośrednio zainstalowanym w pobliżu atrakcji
 • możliwość dostarczenia napoi i przekąsek przez barmana w trakcie gry
 • zapoznanie się z całą listą dostępnych atrakcji w całym obiekcie
 • możliwość rezerwacji rozrywek można dodatkowo zabezpieczyć kodem rodzicielskim
 • historia wszystkich rezerwacji oraz rezerwacje oczekujące na rozpoczęcie wyświetlane są na tablecie w Sali rozrywek
 • istnieje możliwość zintegrowania aplikacji z systemem sterującym rozrywkami, a co za tym idzie możliwość uruchamiania rozrywki bezpośrednio z poziomu tabletu
 • administrator systemu (barman, kelner, recepcjonista bądź osoba obsługująca atrakcje)  w każdej chwili ma wgląd w kalendarze rezerwacji wszystkich atrakcji.
 • system zarządzania rezerwacjami dostosowany został do obsługi na monitorach dotykowych (np. na terminalach sprzedażowych POS)
 • z poziomu panelu obsługi możliwe jest pełne zarządzanie zamówieniami rezerwacji

Moduł Hotel 360°Concierge TV

Aplikacja na telewizory będące na wyposażeniu pokoju hotelowego, ułatwia gościom korzystanie z kompleksowej oferty hotelu jak i usług partnerów z nim współpracujących. Dzięki temu zwiększa wykorzystanie usług własnych, co przekłada się na bezpośredni wzrost średniej wartości koszyka zakupowego gościa. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji zarówno hotelowych jak i ze strony partnerów, tak aby gość hotelowy mógł skorzystać z nich w trakcie swojego pobytu lub powrócić do nich w przyszłości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wielu wersjom językowym, złamana zostaje bariera komunikacyjna - nie istnieje potrzeba zamawiania usług poprzez kontakt z obsługą osobiście lub telefonicznie.

 • multimedialna prezentacja usług hotelowych w wybranym języku
 • wdrożenie usługi self-service w której to sam gość dokonuje zakupu usług hotelowych
 • obniżenie kosztów procesów związanych z udzielaniem informacji gościom dotyczących oferty hotelu, dostępnych usług hotelowych, reklamacji etc.  
 • podniesienie prestiżu hotelu poprzez zastosowanie innowacyjnego i unikalnego rozwiązania wygodnego dla gości hotelowych i obsługi 
 • przywiązanie klienta do wysokiej jakości proponowanych usług dzięki czemu odwiedziny gości hotelowych nie będą jednorazowe 
 • zwiększenie przychodów hotelu  
 • zniwelowanie kosztów potrzebnych na aktualizacje tradycyjnych informatorów papierowych
 • zniwelowanie bariery językowej między gośćmi hotelu a obsługą (wielojęzyczność systemu)
 • ułatwienie pracy personelu w obiekcie hotelowym dzięki wykorzystaniu narzędzi do rejestracji wykonywanych działań, kontroli pracy oraz komunikacji pomiędzy pracownikami hotelu 
 • dostęp do VOD dla gości

Administration

Umożliwia zarządzanie całym systemem, szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień użytkowników systemu oraz kontrolę spójności danych. Ponadto, moduł pozwala na śledzenie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im ofert w czasie rzeczywistym uzależnionych od obszarów ich zainteresowania. Kadra menadżerska ma z kolei dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk, i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

 • moduł pozwala na śledzenie aktywności korzystania z systemu przez gości hotelowych i przesyłania im ofert w czasie rzeczywistym uzależnionych od obszarów ich zainteresowania.
 • kadra menadżerska ma  dostęp do wszystkich niezbędnych statystyk i za pomocą ich analizy może podejmować istotne decyzje zarządcze.

MODUŁ HOTEL 360° MOBILE

To mobilna aplikacja dla gości hotelu, dostępna na smartfony i pełniąca funkcję kolejnego kanału komunikacyjnego z byłymi, jak i potencjalnymi klientami hotelu. Za jej pomocą hotel może komunikować się z gośćmi i oferować im możliwość dokonywania bezpośredniej rezerwacji pokoi w hotelu, omijając pośredników i portale bookingowe oraz przygotowywać dla nich spersonalizowane oferty promocyjne. Dodatkowo rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie wszystkich atrakcji obiektu jak i ze strony jego partnerów. Aplikacja zawiera pełną informację o hotelu i usługach hotelowych, promocjach ofertach specjalnych, a także listę organizowanych wydarzeń.

 • możliwość dotarcia z ofertą bezpośrednio do gościa z pominięciem pośredników i portali  
 • doskonałe narzędzie do budowania lojalności klientów oraz wsparcia programów lojalnościowych funkcjonujących w obiekcie  
 • narzędzie do marketingu i promocji obiektu, dystrybucji usług oraz specjalnych ofert okazjonalnych  
 • aplikacja mobilna dostępna dla każdego gościa na platformy iOS, Android 
 • szybki check-in, check-out  
 • integracja z channel manager/PMS
 • aplikacja dostępna jest na platformy iOS, Android.

MODUŁ HOTEL 360° CONFERENCE

Pozwala hotelowi dostarczyć rozwiązanie dla firm organizujących wszelkiego rodzaju konferencje na terenie hotelu, usprawniając komunikację na linii organizator - uczestnik. Moduł ten dostarcza organizatorom konferencji narzędzie, dzięki któremu mogą za pomocą aplikacji hotelowej Hotel360° Mobile udostępnić prezentację agendy, sylwetek prelegentów, materiały konferencyjne do pobrania a także inne przydatne uczestnikom informacje dotyczące swoich konferencji. Moduł oferuje także możliwość wysyłania powiadomień typu push bezpośrednio na smartfony uczestników zarówno przez organizatora, jak i przez Hotel. Organizator promując aplikację Hotelu wśród uczestników wydarzenia podnosi poziom zadowolenia uczestników oraz prestiż wydarzania, a po jego zakończeniu pozostawia Hotelowi doskonałą bazę marketingową. Hotel może kontaktować się z uczestnikami konferencji konwertując ich na przyszłych gości hotelowych.

 • moduł udostępniony przez Hotel dla organizatora konferencji zapewnia szybką komunikację pomiędzy uczestnikami konferencji a jej organizatorem  
 • udostępnia uczestnikom konferencji dodatkowe „atrakcje” oraz materiały do pobrania 
 • możliwość wysyłania komunikatów do uczestników konferencji zarówno przez organizatora jak i przez Hotel 
 • organizator konferencji promuje aplikację Hotelu z informacjami o konferencji wśród jej uczestników a po zakończeniu wydarzenia Hotel konwertuje uczestników na swoich przyszłych gości zapraszając ich wraz z rodzinami na promocyjnych warunkach 
 • prezentacja podstawowych informacji o konferencji (agenda, prelegenci) dla uczestników bez smartfonów lub bez aplikacji mobilnej na monitorach / telewizorach zlokalizowanych w pobliżu sal konferencyjnych

Moduł Hotel 360° Mobile – Digital Room Key

Możliwość otwierania zamków do pokoi hotelowych za pomocą aplikacji na smartfonie gościa (dostępne tylko przy zamkach wykorzystujących technologię BLE lub zamkach z klawiaturą numeryczną). Aplikacja po zameldowaniu gościa w konkretnym pokoju/apartamencie pozwala na wygenerowanie elektronicznego klucza i przesłanie go bezpośrednio na aplikacje mobilną gościa. Klucz z numerem pokoju umożliwia gościom otwieranie zamków do drzwi pokoi, w których są zameldowani. Istnieje możliwość zarzadzania wygenerowanymi kluczami on-line oraz możliwość przedłużania/wygaszania ważności kluczy.

 • elektroniczny klucz do pokoju BLE, NFC
 • ułatwienie i wygoda w użytkowaniu 
 • samoobsługowe generowanie przez gości elektronicznego klucza dostępu do apartamentów z poziomu aplikacji 
 • wyeliminowanie uciążliwych i kosztownych czynności związanychz dostarczaniem kluczy dla gości

Moduł Hotel 360°BMS Intelligent Room

W ramach tego modułu istnieje możliwość sterowania mediami w pokoju z poziomu tabletu zlokalizowanego w pokojach hotelowych. Po podłączeniu modułu do systemu BMS działającego w Hotelu, z poziomu tabletów gość może sterować oświetleniem, roletami, temperaturą, telewizorem, uchyleniem okien etc. Z poziomu panelu Hotel360 operator systemu ma także wgląd w bieżący stan urządzeń – możliwe jest szybkie wychwytywanie błędów transmisji, błędnych danych, odłączenia się urządzeń od sieci lub braku dostępu do sieci Wi-Fi - operator systemu zostanie o zdarzeniu powiadomiony poprzez wysyłkę wiadomości e-mail lub SMS.

 • sterowanie mediami w pokoju z tabletu
 • dobranie odpowiedniej temperatury pokoju według własnych potrzeb
 • sterowanie wybranym punktem świetlnym
 • bieżący stan pokoju, stan pracy systemu BMS  można podglądnąć na ekranie listy pokoi
 • operator systemu ma wgląd w bieżący stan urządzeń
 • możliwość skonfigurowania mechanizmów powiadomień o wybranych zdarzeniach

WARSZAWA

Sienna 39 00-121 Warszawa

info@espondi.com

RZESZÓW

Piłsudskiego 3235-001 Rzeszów

info@espondi.com